Taken van de griffie Het Hogeland

De taken van de griffie kunnen samengevat worden in de volgende punten.

  • Vraagbaak voor de raad, fracties en raadsleden en voor vragen uit de organisatie over de raad;
  • Gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en de vergaderstructuur;
  • Individuele raadsleden helpen en adviseren;
  • Contact met inwoners en instellingen over alle vragen die de raad aangaan;
  • Het voorbereiden van vergaderingen van de raad en de uitwerking van deze vergaderingen;
  • Voorbereiding en co√∂rdinatie van bijeenkomsten en werkbezoeken van de raad;
  • Contact met de interne organisatie als de raad ondersteuning nodig heeft van een ambtenaar;
  • Verzorgt de communicatie van de raad;
  • Organiseren en invulling geven aan de communicatie van de raad richting inwoners.