Gemeenteraad Het Hogeland organiseert eerste Tienskip-dag van Groningen

13 februari 2024

De raad van Het Hogeland vindt het belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van hun actieve rol als inwoner in de lokale democratie. Daarom heeft de raad samen met jongerenorganisatie Tienskip een projectdag voor 29 jongeren van Het Hogeland College georganiseerd. De eerste van de provincie Groningen!

In de raadszaal is onder leiding van Tienskip en raadsleden Anne Marie Smits, Gerard ten Brink, Marjan Stel-Dost en Rose-Marie Zuidema gebrainstormd over maatschappelijke problemen. Waar lopen de jongeren tegenaan? En wat kunnen zij daar zelf aan doen? De jongeren zijn verdeeld in vier teams waarbij elk team een raadslid als groepsbegeleider kreeg toegewezen. In de eerste brainstormronde werd de nadruk gelegd op wát het probleem is en wat een goede oplossing is voor dat probleem. Na de koffiepauze werd de nadruk meer gelegd op wat ervoor nodig is om het probleem op te lossen én wat je daar als inwoner zelf aan kan doen. Met hulp van de raadsleden zijn de jongeren tot oplossingen gekomen die ook daadwerkelijk haalbaar zijn.

Overdekte hangplek voor jongeren
De vier teams hebben ieder in maximaal twee minuten hun probleem met oplossing gepitcht voor de groep. Na de pitches hebben de jongeren hun stem uitgebracht en kwam het idee van het tweede team tot een eerste plek: een overdekte ‘hangplek’ om elkaar te treffen en te kunnen chillen. Vrijwilliger Jeppe Kok van Tienskip heeft vervolgens een groepsapp met het winnende team aangemaakt en gaat hen nu helpen een plan te schrijven. Dit plan kunnen de jongeren vervolgens inbrengen bij de raad van Het Hogeland. Docent Anja Akkerman van Het Hogeland College: “Los van dat het ontzettend goed is om jongeren inzicht te geven in wat de gemeente doet, zien zij nu ook wat een gemeente voor hen kan betekenen. Er wordt naar de jongeren geluisterd. Hun stem wordt echt gehoord. Ik vond het een zeer waardevolle dag en we zien ernaar uit om later dit jaar het plan in te dienen bij de gemeenteraad!“

Over Tienskip
Tienskip is een Friese organisatie die jongeren betrekt bij lokale democratie via projecten en evenementen. Elk jaar nemen ongeveer 3.500 jongeren deel aan deze activiteiten, die in samenwerking met middelbare scholen en MBO's worden georganiseerd. De nadruk ligt op de maatschappelijke kant van democratie, waarbij jongeren zelf aan de slag gaan met lokale problemen onder begeleiding van een expert. Tienskip brengt democratie tot leven en biedt praktische participatie aan. Na elke projectdag maken jongeren gebruik van een vervolgtraject om hun initiatief uit te werken. Tienskip zorgt voor terugkoppeling van de opgedane kennis via podcasts en statistieken waarmee ze van een normaliter moeilijk te bereiken groep makkelijk in kaart brengt wat er speelt. Zo zet deze organisatie bestaande uit jongeren zich in voor de levendige democratie van morgen.

 

Tienskip in Het Hogeland