Gemeenteraad Het Hogeland stelt Voorjaarsnota 2024 vast

10 juli 2024

De gemeenteraad bepaalt welke bedragen in een jaar aan welke zaken worden uitgegeven en welk geld daarvoor naar verwachting beschikbaar is.

Deze bedragen komen terug in de begroting. Vorig jaar heeft de raad de begroting voor 2024 vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 10 juli 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Voorjaarsnota 2024.

De Voorjaarsnota bestaat uit de eerste bestuursrapportage over 2024 én de kaderstelling voor de begroting voor 2025. Met het vaststellen heeft de raad kennis genomen van de voortgang binnen de verschillende programma’s en een beeld gekregen van het financieel perspectief. In november wordt de gemeenteraad gevraagd de begroting voor 2025 vast te stellen.

 

Voorjaarsnota 2024