Gemeenteraad stelt Voorjaarsnota 2023 vast

13 juli 2023

De gemeenteraad bepaalt welke bedragen in een jaar aan welke zaken worden uitgegeven en welk geld daarvoor naar verwachting beschikbaar is. Deze bedragen komen terug in de begroting.

Vorig jaar heeft de raad de begroting voor 2023 vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 12 juli heeft de gemeenteraad ingestemd met de Voorjaarsnota 2023.

De Voorjaarsnota bestaat uit de eerste bestuursrapportage over 2023 én de kaderstelling voor de begroting 2024. Met het vaststellen heeft de raad kennis genomen van de voortgang binnen de verschillende programma’s en een beeld gekregen van het financieel perspectief. In november wordt de gemeenteraad gevraagd de begroting voor 2024 vast te stellen.

Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad ook een motie aangenomen over het betrekken van inwoners bij keuzes rondom de inlossing van de ereschuld. Hierin verzoekt de raad het college een startnotitie ‘Participatie Ereschuld’ op te stellen en deze uiterlijk op 1 november 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

Raadsvergadering