‘Het Hogeland inspireert’ inwoners en ondernemers over de energietransitie

15 november 2023

Woensdag 15 november is er in de raadszaal van het gemeentehuis in Uithuizen een verdiepingsbijeenkomst van de gemeenteraad en het college over energietransitie in Het Hogeland.

Met energietransitie wordt de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie bedoeld. Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 19.00 uur voor deze sessie ‘Het Hogeland inspireert’. Vanwege het interactieve karakter wordt de bijeenkomst niet gestreamd. 

Waarom energietransitie

Het Klimaatakkoord geeft gemeenten een nadrukkelijke rol in de energietransitie. Daarvoor krijgen gemeenten ook geld. Maar wat betekent dit? Hoe gaat de gemeente Het Hogeland hiermee aan de slag? En welke keuzes komen er op de gemeente af? Dat is waar de gemeenteraad van Het Hogeland het onder meer over wil hebben tijdens de bijeenkomst.

Thematafels

Na het openingswoord van wethouder Arjen Nolles presenteren sprekers verschillende energieontwikkelingen die in onze gemeente spelen of gaan spelen. Dit gebeurt aan de hand van drie thematafels. Alle aanwezigen gaan uiteen in drie groepen en buigen drie keer dertig minuten over de thema’s warmte, verduurzaming particuliere woningvoorraad en gebiedscoöperaties. Vragen die bij elke tafel terug komen zijn:

  • Welke ontwikkeling speelt er en waarom?
  • Wat betekent dit voor inwoners, ondernemers en het gebied?
  • Wat is het gewenste toekomstbeeld?
  • Wat betekent dit voor de rol van de gemeente Het Hogeland?

‘Het Hogeland inspireert’

Vorig jaar december organiseerde de gemeenteraad voor het eerst een openbare verdiepingsbijeenkomst, met als thema ‘De toekomst van de landbouw in Het Hogeland’. Gemeente Het Hogeland wil de komende jaren vaker de dialoog aangaan vanuit vertrouwen en samenwerking met inwoners en ondernemers. En zo meer expertise en kennis ontwikkelen. Met als grootste doel: elkaar inspireren.

Het Hogeland inspireert