Raad Het Hogeland trapt Meertmoand Streektoalmoand af met tal van activiteiten

26 februari 2024

​​​​​​​Voor de gemeenteraad van Het Hogeland is het elk jaar in maart Meertmoand Streektaolmoand. De raad geeft aandacht aan het Groninger dialect door mee te doen aan diverse activiteiten. Zo gaan raadsleden in streektaal voorlezen op basisscholen, gaat de raad op werkbezoek en mogen raadsleden tijdens de raadsvergadering hun bijdrage in het Gronings doen.

Wiesneus
Vrijdagochtend 1 maart bezoekt raadslid Marjan Stel-Dost de eerste basisschool in gemeente Het Hogeland om in het Groninger dialect voor te lezen. Uit het kindertijdschrift Wiesneus, dat elk jaar speciaal voor Meertmoand wordt uitgegeven, leest zij verhalen voor aan alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 van obs Brunwerd in Uithuizen. Zo kunnen alle leerlingen kennismaken met de Groningse taal. Naast Marjan Stel-Dost bezoeken ook raadsleden Bert Schaap, Gerard ten Brink, Jacob Cleveringa en Roelf Wierenga enkele basisscholen uit de gemeente in de maand maart om voor te lezen in de streektaal.

Berlagehuis
In het kader van ‘De raad komt naar u toe’ bezoekt de gemeenteraad het Berlagehuis in Usquert. Het Berlagehuis biedt vanaf april 2023 onderdak aan Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur. Omdat het streektoalmoand is, besloot de raad om juist dan het prachtige gebouw, een ontwerp van de beroemde architect H.P. Berlage, te bezoeken. Behalve de streektaal passeren tijdens het bezoek ook andere activiteiten van de beide organisaties de revue. De raadsleden krijgen allereerst een korte toelichting op het werk van Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur. Vervolgens presenteert taalwetenschapper Raoul Buurke, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen, resultaten rond het onderzoek betreffende de staat van het Gronings in relatie tot het Drents en Fries. Daarna is er gelegenheid vragen over deze presentatie te stellen. De tweede inleider is Kim van Steenwijk, consulent erfgoededucatie voor Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur. Zij zal ingaan op de aanpak van meertaligheid en het Gronings in het onderwijs. Ook daarna kunnen vragen worden gesteld. Tot slot volgt een rondleiding door het voormalige raadhuis, dat op 27 januari 1930, in aanwezigheid van onder meer Berlage, officieel in gebruik werd genomen. Het gebouw is nog steeds indrukwekkend en de vele bezoekers uit het hele land zijn zonder uitzondering onder de indruk van zowel exterieur als interieur. Berlage had namelijk ook veel invloed op de inrichting van het raadhuis.

Roadsvergoadern
Op woensdag 6 maart is er een raadsvergadering in de raadszaal van Uithuizen. Die middag mogen raadsleden en wethouders hun bijdrage in het Gronings doen. Daarnaast is de agenda net als vorig jaar in maart door Streektaalconsulent Fieke Gosselaar van Centrum Groninger Taal & Cultuur in het Gronings vertaald. Om Meertmoand Streektoalmoand helemaal af te maken worden alle aanwezigen tijdens de raadsvergadering getrakteerd op een lekkere Groninger koek bij de koffie of thee.

Het Berlagehuis