Raad het Hogeland zoekt een rekenkamerlid

3 november 2023

Ben jij positief kritisch ingesteld en wil je bijdragen aan het versterken van de kaders en controle op het beleid en bestuur van de gemeente Het Hogeland?

De gemeenteraad van Het Hogeland zoekt een rekenkamerlid. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met kennis van en ervaring met (gemeentelijke) financiën. 

Over de rekenkamer

Op grond van de ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’ wordt de huidige rekenkamercommissie van de gemeente per 1 januari 2024 omgevormd tot een rekenkamer. Deze helpt de gemeenteraad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak door het (laten) uitvoeren van onderzoek. De rekenkamer is onafhankelijk, de leden hebben geen binding met het bestuur en organisatie van de gemeente.

Wat doet de rekenkamer

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Bij dit onderzoek kan worden:

 • Teruggekeken -> Bereikt de gemeente wat ze wil bereiken? En doet ze wat ze wilde doen?
 • Vooruitgekeken -> Doet de gemeente de juiste dingen? Sluit ze bijvoorbeeld aan bij lokale en landelijke toekomstige ontwikkelingen?
 • Gekeken of het geld doelmatig en rechtmatig is besteed -> Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld? En doet ze dat volgens de regels?

De onderzoeken worden uitgevoerd door externe onderzoekers.

Het team

De rekenkamer bestaat uit vier door de gemeenteraad benoemde leden (waaronder de voorzitter) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De drie leden van de huidige rekenkamercommissie stellen zich beschikbaar voor de nieuw te vormen rekenkamer. De raad streeft naar een team met een combinatie van expertises en ervaringsgebieden bij de leden. Voor deze vacature wordt daarom met name kennis en ervaring op het vakgebied financiën (in het bijzonder gemeentefinanciën) gevraagd.

Wat je gaat doen

De rekenkamer is verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda, het inhoudelijk voorbereiden en begeleiden van onderzoeken, het borgen van de kwaliteit daarvan en het formuleren van conclusies en aanbevelingen op basis van uitgevoerd onderzoek. Rapporten van de rekenkamer worden gepresenteerd en toegelicht aan de gemeenteraad. Omtrent onderzoeken en rapportages wordt contact onderhouden met de raad, het college van B&W, de ambtelijke organisatie en de griffie van de raad. De tijdsbesteding als lid van de rekenkamer bedraagt gemiddeld 8 à 10 uur per maand. Hiervoor ontvang je een maandelijkse vergoeding.

Wat er van je wordt gevraagd

Als lid van de rekenkamer heb je, naast de gewenste financiële kennis en ervaring:

 • minimaal een HBO werk- en denkniveau en een sterk ontwikkeld analytisch vermogen;
 • een onafhankelijke instelling, met oog voor de informatiebehoefte van de raad
 • een positief-kritische houding;
 • voldoende zicht op het functioneren van het openbaar bestuur en de rol en positie van de raad;
 • kennis van ontwikkelingen op de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen;
 • ervaring met het doen en/of beoordelen van (beleids)onderzoek;
 • sterke communicatieve vaardigheden en een samenwerkingsgerichte houding;
 • voldoende flexibiliteit qua tijdbesteding in combinatie met andere functie(s).

Solliciteren

Iets voor jou? Reageren kan tot en met 19 november 2023 via griffie@hethogeland.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie lid rekenkamer’. Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op Hans Kastermans (raadsadviseur) via 06 25 02 30 58 of h.kastermans@hethogeland.nl. Meer weten over de rekenkamer zelf? Neem dan contact op met Bert Schudde (beoogd voorzitter van de rekenkamer) via 06 10 26 11 39 of ltschudde75@gmail.com

Gesprekken met geselecteerde kandidaten vinden plaats in Winsum op dinsdag 28 november tussen 16.00 en 21.00 uur.

Vacature rekenkamerlid